Škoda alej

V sobotu 2. listopadu 2019 se konalo pod záštitou Obce Hodonice, programu ŠKODA STROMKY, zaměstnanců společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a manželů Ing. Josefa a Boženy Sedlákových společné vysazování nové aleje.
Bylo vysázeno celkem 88 alejových stromů skladby druhů dubů, olší, topolu osiky a třešně ptačí.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.