Slavnostní rozloučení MŠ Hodonice s předškoláky

Dobrý den, ve čtvrtek 23. června proběhlo v salonku kulturního domu v Hodonicích slavnostní rozloučení hodonické mateřské školy s předškoláky. Děti předvedly, co se ve školce naučily, poté byly slavnostně pasovány na školáky a na závěr se sešly u jednoho stolu s občerstvením a dortem a připily si rychlými špunty.
Poděkování patří paní ředitelce, paním učitelkám a uklizečkám za přípravu a realizaci oslavy.
Petr Korger, starosta obce

Jak akce probíhala se můžete podívat ve fotogalerii Františka Šimíka.