Sportovní hala

Dne 30.4.2020 byl zahájen předávací proces nové sportovní haly v Hodonicích. Za účasti zástupců Atlanty, subdodavatelů, autorského dozoru, vedení obce a TJ Hodonice bylo 6.5.2020 potvrzeno převzetí haly …

Celý článek na stránkách TJ Hodonice.

Foto František Šimík