Svoz odpadů – ul. Polní

Omlouváme se občanům na ulici Polní, kterým z technických důvodů nebyl v pondělí v řádném termínu svezen papír a směsný komunální odpad.

Prosíme, ponechejte nádoby přistaveny před domem, obojí bude v nejbližším možném termínu svezeno. Děkujeme za pochopení.