Toulající se pitbull v Hodonicích

Na základě upozornění občanů, že v obci Hodonice a jeho blízkém okolí pobíhá nezajištěný pes bojového plemene, pravděpodobně pitbull, hnědé barvy, jsem již tel. vyrozuměl odd. policie v Prosiměřicích a předsedu Mysliveckého sdružení v Hodonicích. Také intenzivně hledáme majitele uvedeného psa, protože se pravděpodobně jedná o občana obce Hodonice. V této souvislosti bych chtěl požádat o spolupráci občany, pokud by popisovaného psa viděli, aby neprodleně v rámci svých možností tuto skutečnost oznámili na OÚ Hodonice (tel. 515 234 329, 606 713 895) nebo na policii v obci Prosiměřice tel. 515 271 133.

Za uvedenou spolupráci děkuji. Jan Rožnovský, místostarosta obce