Tříkrálová sbírka

Drazí občané,
jménem Oblastní charity Znojmo děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc potřebným.

Celkem se v naší obci vykoledovalo 38 956,- Kč

Velké poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se obětavě podíleli na sbírce.
DĚKUJEME VÁM!