Úřední deska

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
323 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 212/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
455 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 491/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
458 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 491/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
555 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 46/2 o výměře 103 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
544 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 46/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
537 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 399/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
22.10.2019
Velikost souboru:
522 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 105/16 o výměře 25 m2 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
4.10.2019
Datum sejmutí:
15.10.2019
Velikost souboru:
261 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Obec Hodonice

Datum vystavení:
1.10.2019
Datum sejmutí:
17.10.2019
Velikost souboru:
593 kB

Výzva k předložení žádosti

O uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD v Hodonicích čp. 287

Datum vystavení:
30.9.2019
Datum sejmutí:
25.10.2019
Velikost souboru:
1.17 MB

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Datum vystavení:
26.9.2019
Datum sejmutí:
6.11.2019
Velikost souboru:
194 kB

Usnesení

O nařízení elektronické dražby

Datum vystavení:
23.9.2019
Datum sejmutí:
8.11.2019
Velikost souboru:
443 kB

Veřejná vyhláška

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Datum vystavení:
18.9.2019
Datum sejmutí:
25.10.2019
Velikost souboru:
5.27 MB

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
18.9.2019
Datum sejmutí:
4.11.2019
Velikost souboru:
153 kB

Dražební vyhláška

O provedení dražby věcí movitých

Datum vystavení:
12.9.2019
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
192 kB

Exekuční příkaz

Datum vystavení:
12.9.2019
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
192 kB

Exekuční příkaz

Datum vystavení:
2.9.2019
Datum sejmutí:
31.12.2022
Velikost souboru:
693 kB

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Datum vystavení:
19.7.2019
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
195 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
26.6.2019
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
194 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Datum vystavení:
4.4.2019
Datum sejmutí:
31.12.2022
Velikost souboru:
710 kB

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Datum vystavení:
23.1.2019
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
187 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Mateřská škola, Hodonice, okres Znojmo, p.o.

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
24 kB

Oznámení

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vystavení:
21.7.2014
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
183 kB

Výzva občanům

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Hodonice