Úřední deska

Datum vystavení:
3.3.2017

Velikost souboru:
536 kB

Stavební úpravy objektu šaten, navazujících komunikací a oplocení na tenisových kurtech v Hodonicích

Smlouva o dílo + dodatek č. 1, BRINGSTAV, s.r.o.

Datum vystavení:
15.2.2017

Velikost souboru:
119 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 05/2017 – Sbor dobrovolných hasičů Hodonice

Datum vystavení:
10.2.2017

Velikost souboru:
122 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 06/2017 – Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice

Datum vystavení:
6.2.2017

Velikost souboru:
121 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 49/2016 – TJ Hodonice, z.s.

Datum vystavení:
20.9.2016

Velikost souboru:
557 kB

Sběrný dvůr odpadů Hodonice

Smlouva o dílo, PS Znojmo s.r.o.

Datum vystavení:
1.9.2016

Velikost souboru:
4.96 MB

Dům s pečovatelskou službou Hodonice – stavební úpravy

Smlouva o dílo, Jiří Vašíček s.r.o.

Datum vystavení:
30.5.2016

Velikost souboru:
4.92 MB

Oprava fasády hasičské zbrojnice, Hodonice

Smlouva o dílo, OSP spol. s r.o.

Datum vystavení:
26.5.2016

Velikost souboru:
2.98 MB

Restaurování sochy sv. Floriána v Hodonicích

Smlouva o dílo, František Pavúček

Datum vystavení:
26.5.2016

Velikost souboru:
5.10 MB

Oprava vnějšího tenisového kurtu – Hodonice

Smlouva o dílo, PS Znojmo s.r.o.

Datum vystavení:
28.4.2016

Velikost souboru:
119 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 2/2016 – TJ Hodonice, z.s.

Datum vystavení:
27.4.2016

Velikost souboru:
117 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 6/2016 – spolek Hodoňáci

Datum vystavení:
1.4.2016

Velikost souboru:
117 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 7/2016 – Sbor dobrovolných hasičů Hodonice

Datum vystavení:
30.3.2016

Velikost souboru:
120 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace

č. 9/2016 – Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice

Datum vystavení:
22.3.2016

Velikost souboru:
1.32 MB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace

č. 8/2016 – Klub přátel táborové základny Bojanovice – pila

Datum vystavení:
6.1.2016

Velikost souboru:
1.27 MB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

č. 53/2015 – TJ Hodonice, z.s.

Datum vystavení:
1.4.2015

Velikost souboru:
1.04 MB

Přenesená působnost

Veřejnoprávní smlouva, Město Znojmo

Datum vystavení:
8.10.2014

Velikost souboru:
436 kB

Přírodní zahrada MŠ Hodonice

Smlouva o dílo, KAVYL – HŘIŠTĚ

Datum vystavení:
24.9.2014

Velikost souboru:
5.80 MB

Zateplení domu s pečovatelskou službou

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Datum vystavení:
9.9.2014

Velikost souboru:
4.83 MB

Malé zařízení, obec Hodonice

Smlouva o dílo, Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.

Datum vystavení:
4.9.2014

Velikost souboru:
4.09 MB

Regenerace ploch sídelní zeleně v Hodonicích

Smlouva o dílo, KAVYL, spol. s r.o.

Datum vystavení:
3.9.2014

Velikost souboru:
108 kB

Dětské hřiště na ulici Panská – Hodonice

Smlouva o dílo, MUKOV s.r.o.

Datum vystavení:
2.9.2014

Velikost souboru:
523 kB

Místní komunikace Panská-nad sklepy, Hodonice

Smlouva o dílo, COLAS CZ, a.s.

Datum vystavení:
2.7.2014

Velikost souboru:
6.59 MB

Zateplení domu s pečovatelskou službou

Smlouva o dílo, ATLANTA, a.s.

Strana 2 z 4 1 2 3 4