Úřední deska

Datum vystavení:
30.6.2014

Velikost souboru:
5.08 MB

Oprava komunikace – Tasovice

Smlouva o dílo, COLAS CZ, a.s.

Datum vystavení:
26.6.2014

Velikost souboru:
4.48 MB

Stavební úpravy chodníků, ul. Krhovická

Smlouva o dílo, ATLANTA, a.s.

Datum vystavení:
17.4.2014

Velikost souboru:
4.89 MB

Úprava odvodnění ul. Krhovické, Hodonice

Smlouva o dílo, VHS Plus, spol. s r.o.

Datum vystavení:
14.4.2014

Velikost souboru:
5.06 MB

OBNOVA PRVKŮ ÚSES NA K.Ú. HODONICE

Sdružení „Biocentrum Hodonice“

Datum vystavení:
1.4.2014

Velikost souboru:
99 kB

Zemědělský pacht

AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o.

Datum vystavení:
21.3.2014

Velikost souboru:
617 kB

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků

Zemědělské družstvo Hodonice

Datum vystavení:
21.10.2013

Velikost souboru:
437 kB

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Hodonice, samosběrný zametací vůz

Kupní smlouva, HITL s.r.o.

Datum vystavení:
17.10.2013

Velikost souboru:
80 kB

Smlouva o nájmu pozemku

AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o.

Datum vystavení:
17.9.2013

Velikost souboru:
4.83 MB

Hodonice – Místní komunikace U Kubíka

Smlouva o dílo, VHS Plus, spol. s r.o.

Datum vystavení:
12.9.2013

Velikost souboru:
361 kB

Technické vybavení komunitní kompostárny Hodonice

Kupní smlouva, HITL s.r.o.

Datum vystavení:
11.9.2013

Velikost souboru:
1.86 MB

Separace bioodpadů v obci Hodonice, 300 ks kompostérů

Kupní smlouva, JRK BioWaste Management s.r.o.

Datum vystavení:
11.9.2013

Velikost souboru:
173 kB

Oprava kulturní památky – kříže, r. č. ÚSKP 27327/7-6311 v Hodonicích

Smlouva o dílo, Ivo Staněk

Datum vystavení:
6.9.2013

Velikost souboru:
389 kB

Restaurování kovových a kamenných součástí kříže v obci Hodonice

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Datum vystavení:
27.8.2013

Velikost souboru:
4.68 MB

Hodonice – Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch

Smlouva o dílo, VHS Plus, spol. s r.o.

Datum vystavení:
8.8.2013

Velikost souboru:
1.91 MB

Technické vybavení komunitní kompostárny Hodonice – štěpkovač

Kupní smlouva, HITL s.r.o.

Datum vystavení:
6.8.2013

Velikost souboru:
2.82 MB

Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Hodonice“ (svozové auto + kontejnery)

Kupní smlouva, I.Tec Czech, spol. s r.o.

Datum vystavení:
19.6.2013

Velikost souboru:
123 kB

Dětské hřiště v Hodonicích, Na Vinici

Smlouva o dílo, KARIM Europe s.r.o.

Datum vystavení:
28.5.2013

Velikost souboru:
239 kB

Smlouva o umístění na provozování kontejnerů

REVENGE, a.s.

Datum vystavení:
5.9.2012

Velikost souboru:
618 kB

Přístavba hasičské zbrojnice

Smlouva o dílo, Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.

Datum vystavení:
1.8.2012

Velikost souboru:
2.73 MB

Zastřešení balkónů – DPS Hodonice

Smlouva o dílo, I-nova CZ s.r.o.

Datum vystavení:
30.5.2012

Velikost souboru:
359 kB

Dětské hřiště na sídlišti – Hodonice

Smlouva o dílo, KARIM Europe s.r.o.

Datum vystavení:
5.11.2011

Velikost souboru:
240 kB

Hodonice, úprava komunikace od Panské

Smlouva o dílo, COLAS CZ, a.s.

Datum vystavení:
14.10.2011

Velikost souboru:
3.62 MB

Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru

EKOLAMP s.r.o.

Strana 3 z 4 1 2 3 4