Vydaná rozhodnutí a povolení

Od:
Do:
Text:
Datum vystavení:
24.9.2007
Datum sejmutí:
9.10.2007
Velikost souboru:
34 kB

Návrh výroku územního rozhodnutí

Novostavba rodinného domu včetně přípojek vody a kanalizace

Datum vystavení:
18.9.2007
Datum sejmutí:
3.10.2007
Velikost souboru:
41 kB

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Novostavba garáže u rodinného domu

Datum vystavení:
7.9.2007
Datum sejmutí:
24.9.2007
Velikost souboru:
31 kB

Návrh výroku územního rozhodnutí

Kopaná studna u rodinného domu

Datum vystavení:
31.8.2007
Datum sejmutí:
17.9.2007
Velikost souboru:
32 kB

Návrh výroku územního rozhodnutí

Přeložka VN, NN a trafostanice ČOV

Datum vystavení:
28.8.2007
Datum sejmutí:
12.9.2007
Velikost souboru:
45 kB

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Stavební úpravy sýpky

Datum vystavení:
15.8.2007
Datum sejmutí:
31.8.2007
Velikost souboru:
31 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Novostavba garáže u rodinného domu

Datum vystavení:
26.7.2007
Datum sejmutí:
11.8.2007
Velikost souboru:
46 kB

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Opěrná zeď na hranici pozemku

Datum vystavení:
23.7.2007
Datum sejmutí:
8.8.2007
Velikost souboru:
30 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Stavební úpravy sýpky

Datum vystavení:
23.7.2007
Datum sejmutí:
8.8.2007
Velikost souboru:
31 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Novostavba lisovny u zemního sklepa

Datum vystavení:
17.7.2007
Datum sejmutí:
2.8.2007
Velikost souboru:
44 kB

Rozhodnutí o umístění stavby

Novostavba garáže se sklepem a terasou

Datum vystavení:
11.7.2007
Datum sejmutí:
26.7.2007
Velikost souboru:
32 kB

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Přístavba pařáku příze 2

Datum vystavení:
4.7.2007
Datum sejmutí:
14.8.2007
Velikost souboru:
28 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Stavební úpravy bytových domů I.

Datum vystavení:
3.7.2007
Datum sejmutí:
19.7.2007
Velikost souboru:
27 kB

Oznámení – sloučené územní a stavební řízení

Opěrná zeď na hranici pozemku

Datum vystavení:
12.6.2007
Datum sejmutí:
25.6.2007
Velikost souboru:
14 kB

Územní rozhodnutí

Datum vystavení:
12.6.2007
Datum sejmutí:
25.6.2007
Velikost souboru:
48 kB

Územní rozhodnutí

Přístřešek pro sklad hutního materiálu

Datum vystavení:
23.5.2007
Datum sejmutí:
7.6.2007
Velikost souboru:
27 kB

Oznámení – sloučené územní a stavební řízení

Novostavba rodinného domu

Datum vystavení:
3.1.2007
Datum sejmutí:
22.1.2007
Velikost souboru:
51 kB

Veřejná vyhláška o zahájení kolaudačního řízení

ČOV a splašková kanalizace Tasovice, Hodonice a Krhovice

Datum vystavení:
27.7.2006
Datum sejmutí:
15.8.2006
Velikost souboru:
126 kB

Vyhláška – Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, OŽP

Povolení na dobu zkušebního provozu ČOV Hodonice vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice do vod povrchových, vodní tok Dyje

Datum vystavení:
13.3.2006
Datum sejmutí:
29.3.2006
Velikost souboru:
70 kB

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Přípojky NN ke kanalizačním čerpacím stanicím Tasovice, Hodonice a Krhovice

Datum vystavení:
22.2.2006
Datum sejmutí:
10.3.2006
Velikost souboru:
43 kB

Rozhodnutí o umístění stavby

Novostavba rodinného domu

Datum vystavení:
23.1.2006
Datum sejmutí:
8.2.2006
Velikost souboru:
48 kB

Územní rozhodnutí

Mlýnský náhon, stavební úpravy

Datum vystavení:
18.1.2006
Datum sejmutí:
3.2.2006
Velikost souboru:
31 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Přípojky NN ke kanalizačním čerpacím stanicím Tasovice, Hodonice, Krhovice

Datum vystavení:
16.1.2006
Datum sejmutí:
1.2.2006
Velikost souboru:
28 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Novostavba rodinného domu

Strana 14 z 14 1 2 10 11 12 13 14