Vydaná rozhodnutí a povolení

Od:
Do:
Text:
Datum vystavení:
12.6.2007
Datum sejmutí:
25.6.2007
Velikost souboru:
48 kB

Územní rozhodnutí

Přístřešek pro sklad hutního materiálu

Datum vystavení:
23.5.2007
Datum sejmutí:
7.6.2007
Velikost souboru:
27 kB

Oznámení – sloučené územní a stavební řízení

Novostavba rodinného domu

Datum vystavení:
3.1.2007
Datum sejmutí:
22.1.2007
Velikost souboru:
51 kB

Veřejná vyhláška o zahájení kolaudačního řízení

ČOV a splašková kanalizace Tasovice, Hodonice a Krhovice

Datum vystavení:
27.7.2006
Datum sejmutí:
15.8.2006
Velikost souboru:
126 kB

Vyhláška – Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, OŽP

Povolení na dobu zkušebního provozu ČOV Hodonice vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice do vod povrchových, vodní tok Dyje

Datum vystavení:
13.3.2006
Datum sejmutí:
29.3.2006
Velikost souboru:
70 kB

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Přípojky NN ke kanalizačním čerpacím stanicím Tasovice, Hodonice a Krhovice

Datum vystavení:
22.2.2006
Datum sejmutí:
10.3.2006
Velikost souboru:
43 kB

Rozhodnutí o umístění stavby

Novostavba rodinného domu

Datum vystavení:
23.1.2006
Datum sejmutí:
8.2.2006
Velikost souboru:
48 kB

Územní rozhodnutí

Mlýnský náhon, stavební úpravy

Datum vystavení:
18.1.2006
Datum sejmutí:
3.2.2006
Velikost souboru:
31 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Přípojky NN ke kanalizačním čerpacím stanicím Tasovice, Hodonice, Krhovice

Datum vystavení:
16.1.2006
Datum sejmutí:
1.2.2006
Velikost souboru:
28 kB

Oznámení veřejnou vyhláškou

Novostavba rodinného domu

Strana 15 z 15 1 2 11 12 13 14 15