Úklid větrolamů 2019

Myslivecký spolek Hodonice děkuje všem občanům, kterým není lhostejný vzhled okolí obce, za účast na akci „Úklid větrolamů 2019“. Zvláštní poděkování patří dětem, které k úklidu přistoupily s vervou a nadšením a pomohli tak uklidit významnou část větrolamů a okolí komunikací za dráhou. Zcela právem jim náležela malá sladká odměna, kterou jsme jim za jejich práci rádi předali.

I přesto, že odpadků v přírodě ubylo a již při úklidech nenacházíme sedačky, automobily apod., i tak jsme naplnili celý kontejner drobným plastovým odpadem, plechovkami, pneumatikami, televizemi a dalšími „lahůdkami“. Proto apelujeme na všechny nezodpovědné – likvidujte svůj odpad na místech tomu určených!!! Aby jej za Vás nemuseli uklízet děti!!! V Hodonicích je možné veškerý odpad buď vytřídit, nebo odevzdat na sběrném dvoře!!!

Pevně doufáme, že odpadků v přírodě bude nadále ubývat a budeme se společně potkávat v čisté přírodě.

Myslivecký spolek Hodonice
Tomáš Letocha – předseda spolku