Návrh rozpočtu svazku na rok 2020

Velikost:
310 kB
Datum vystavení: 16.3.2020
Datum sejmutí:

Návrh rozpočtu bude vyvěšen do doby schválení rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.
Zveřejněno na internetových stránkách SZVO Daníž odkaz níže: http://www.daniz.cz/dokumenty-svazku