Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Velikost:
151 kB
Datum vystavení: 16.5.2018
Datum sejmutí: 8.6.2018

Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 bude vyvěšen do doby schválení.
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.
Zveřejněno na internetových stránkách SZVO Daníž, odkaz: http://www.daniz.cz/dokumenty-svazku

Příloha č. 1 – Výkaz FIN 12/2017
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2017