Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Velikost:
197 kB
Datum vystavení: 16.3.2020
Datum sejmutí:

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 bude vyvěšen do doby schválení.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin.
Zveřejněno na internetových stránkách SZVO Daníž, odkaz: http://www.daniz.cz/dokumenty-svazku

Příloha č. 1 – Výkaz FIN 12/2019
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku znojemských vinařských obcí Daníž k 31.12.2019