Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012

Velikost:
163 kB
Datum vystavení: 3.2.2012
Datum sejmutí:

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Obecně závazná vyhláška
obce Hodonice
č. 1/2012,

 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

Zastupitelstvo obce Hodonice se na svém zasedání dne 1.2.2012 , usnesením číslo 23/16 usneslo vydat, na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Hodonice číslo 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 14.12. 2010.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, z důvodu naléhavého obecného zájmu, dnem jejího vyhlášení.