Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017

Velikost:
201 kB
Účinnost od: 16.12.2017

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hodonice