Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
26 kB
Datum vystavení: 24.10.2018
Datum sejmutí: 9.11.2018

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 23.10.2018

Č.j.: STÚ 230/2018-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz
TJ Hodonice, z.s. (IČ: 44 02 64 04)
Obecní 287
671 25 Hodonice

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 15.10.2018 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 230/2018-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Sportovní hala Hodonice“
v Hodonicích, na pozemcích p.č. 1979, 1978, 1984, 1985, 1977, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993 a 1994 k.ú. Hodonice.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 18.10.2018.