Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
115 kB
Datum vystavení: 15.11.2018
Datum sejmutí: 3.12.2018

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 14.11.2018

Č.j.: STÚ 259/2018-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Kasali, s.r.o. (IČ: 25 31 27 40)
K Suchopádu 316/6
669 04 Znojmo – Přímětice

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 07.11.2018 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 259/2018-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

Stavební úpravy objektu, přístavba výrobní a expediční haly s kancelářemi, přeložka telekomunikačního kabelu
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 1646/18, 1646/25, 1646/50 a 1646/10 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 14.11.2018.