Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
26 kB
Datum vystavení: 1.3.2017
Datum sejmutí: 16.3.2017

Novostavba RD Tasovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 28.02.2017

Č.j.: STÚ 21/2017-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz
Indruch Michal (nar. 19.01.1984)
Tasovice čp. 426, 671 25 pošta Hodonice
V zastoupení:
Ing. Švach Ladislav (nar. 22.12.1979)
Smetanova 2353/23, 669 02 Znojmo

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 24.02.2017 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 21/2017-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Novostavba RD Tasovice“
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 387/1, 387/4 a 427 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 27.02.2017.