Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Velikost:
330 kB
Datum vystavení: 10.1.2018
Datum sejmutí: 26.1.2018

Obsluha Sběrného dvora odpadů Hodonice, Kompostárny Hodonice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ HODONICE, KOMPOSTÁRNY HODONICE

Místo práce: Obec Hodonice, Sběrný dvůr odpadů Hodonice, Kompostárna Hodonice, veřejné plochy, komunikace a majetek obce Hodonice

Druh pracovního poměru: Hlavní pracovní poměr

Úvazek: Plný

Směnnost: Jednosměnný provoz

Mzda: Dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Charakteristika vykonávané činnosti:
Sběrný dvůr odpadů : Praktické provozování Sběrného dvora odpadů v Hodonicích
Kompostárna : Praktické provozování Kompostárny v Hodonicích
Péče o veřejné plochy, komunikace a péče o majetek Obce: Dle potřeby a dle pokynů vedoucího

Minimální vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Požadované dovednosti:
uživatelská práce s PC, MS Office, internet
řidičské oprávnění skupiny B, T

Očekávané předpoklady:
AKTIVITA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
OCHOTA SE PRŮBĚŽNĚ PROŠKOLOVAT A VZDĚLÁVAT V OBLASTI ODPADŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FLEXIBILITA VE VÝKONU PRÁCE
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K UVEDENÝM ČINNOSTEM
ZRUČNOST

Termín podání žádostí: do 26.1.2018 12:00

Způsob podání žádosti: písemnou formou na adresu Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obsah žádosti: přesné označení konkrétního výběrového řízení, profesní životopis uchazeče

Nástup do zaměstnání: 1.3.2018

Bližší informace podá starosta Obce Bc. Pavel Houšť tel. 515234329 starosta@hodonice.cz a
Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí tel. 736738341 zivotniprostredi@hodonice.cz