Oznámení záměru

Velikost:
3.13 MB
Datum vystavení: 6.8.2018
Datum sejmutí: 22.8.2018

disponovat nemovitým majetkem – záměr prodeje jednotek vymezených v bytových domech čp. 324, 325, 326, 327

Obec Hodonice
souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje záměr obce disponovat nemovitým majetkem, tj.:

za prvé:
záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 324 stojícím na pozemku 647/63, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1385 pro katastrální území a obec Hodonice (dále jen „Nemovité věci“), stávajícím nájemcům bytů za podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to následujících jednotek :

Jednotka č. 324/1 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/1 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 324/2 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/2 se převádí nájemcům za cenu 255.402,-Kč

Jednotka č. 324/3 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/3 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 324/4 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/4 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 324/5 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/5 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 324/6 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/6 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 324/7 vymezená v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 324/7 se převádí nájemcům za cenu 375.505,-Kč

za druhé :
záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 325 stojícím na pozemku 647/61, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1386 pro katastrální území a obec Hodonice (dále jen „Nemovité věci“), stávajícím nájemcům bytů za podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to následujících jednotek :

Jednotka č. 325/1 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/1 se převádí nájemcům za cenu 284.382,-Kč

Jednotka č. 325/2 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/2 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 325/3 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/3 se převádí nájemcům za cenu 309.222,-Kč

Jednotka č. 325/4 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/4 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 325/5 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/5 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 325/6 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/6 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 325/7 vymezená v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 325/7 se převádí nájemcům za cenu 375.505,-Kč

za třetí :
záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 326 stojícím na pozemku 647/60, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1388 pro katastrální území a obec Hodonice (dále jen „Nemovité věci“), stávajícím nájemcům bytů za podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to následujících jednotek :

Jednotka č. 326/1 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/1 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 326/2 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/2 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 326/3 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/3 se převádí nájemcům za cenu 234.702,-Kč

Jednotka č. 326/4 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/4 se převádí nájemcům za cenu 360.282,-Kč

Jednotka č. 326/5 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/5 se převádí nájemcům za cenu 287.401,-Kč

Jednotka č. 326/6 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/6 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 326/7 vymezená v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 326/7 se převádí nájemcům za cenu 375.505,-Kč

za čtvrté:
záměr prodeje 9 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 327 stojícím na pozemku 647/62, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1390 pro katastrální území a obec Hodonice (dále jen „Nemovité věci“), stávajícím nájemcům bytů za podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to následujících jednotek :

Jednotka č. 327/1 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/1 zahrnuje byt č. 1 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/1 se převádí nájemcům za cenu 219.381,-Kč

Jednotka č. 327/2 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/2 zahrnuje byt č. 2 (1+1) o výměře 33,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu uprostřed a podíl o velikosti 337/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/2 se převádí nájemcům za cenu 165.578,-Kč

Jednotka č. 327/3 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/3 zahrnuje byt č. 3 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/3 se převádí nájemcům za cenu 225.891,-Kč

Jednotka č. 327/4 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/4 zahrnuje byt č. 4 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/4 se převádí nájemcům za cenu 212.871,-Kč

Jednotka č. 327/5 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/5 zahrnuje byt č. 5 (1+1) o výměře 33,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu uprostřed a podíl o velikosti 337/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/5 se převádí nájemcům za cenu 111.342,-Kč

Jednotka č. 327/6 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/6 zahrnuje byt č. 6 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/6 se převádí nájemcům za cenu 180.321,-Kč

Jednotka č. 327/7 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/7 se převádí nájemcům za cenu 374.341,-Kč

Jednotka č. 327/8 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/8 zahrnuje byt č. 8 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/8 se převádí nájemcům za cenu 272.221,-Kč

Jednotka č. 327/9 vymezená v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/9 zahrnuje byt č. 9 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5247 na společných částech Nemovité věci. Jednotka č. 327/9 se převádí nájemcům za cenu 375.505,-Kč

Připomínky a vyjádření k jednotlivým zveřejněným záměrům převodu jednotek je možné doručit do 22.8.2018 do 14:00 hodin na podatelnu OÚ Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice v zalepené obálce označené „Převod bytové jednotky č. (uvede se konkrétní číslo B.J. např. 324/1) Sídliště č.p. (uvede se konkrétní číslo popisné, např. 324), Hodonice.

Na připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel. Informace o převodu bytových jednotek podá starosta obce Bc. Pavel Houšť, tel: 515234329 nebo 603712517.

Obec si vyhrazuje právo neuskutečnit převod výše uvedených bytových jednotek.