Oznámení záměru pronájmu nemovité věci

Velikost:
647 kB
Datum vystavení: 17.5.2018
Datum sejmutí: 5.6.2018

Ordinace ženského lékaře

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
PRONÁJMU NEMOVITÉ VĚCI
Na základě zákona 128 / 2000 Sb. , § 39 odstavec 1,

Název nemovitosti:
Nebytové prostory v budově DPS HODONICE – Ordinace ženského lékaře

Umístění nemovitosti:
DPS HODONICE, Obecní 404 na PČ 628/11, I. nadzemní podlaží

Jedná se o ordinaci ženského lékaře v I. nadzemním podlaží  DPS Hodonice o celkové výměře 34,11 m2
– ordinace ženského lékaře 16,83 m2
– čekárna 17,28 m2

Cena pronájmu v místě obvyklá činí:
Minimálně 250,- Kč/m2/rok

Výše plateb bude obsahovat:
pronájem prostor,  plus zálohové platby za spotřebované teplo, vodné a stočné a ostatní služby.
Tyto zálohové platby budou vyúčtovány jedenkrát ročně dle skutečné spotřeby.

V nabídce uveďte:
Výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok
Telefon, e-mail, kontaktní údaje.

 

Nabídky a připomínky doručte na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, do 5.6.2018 v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT pronájem nebytových prostor DPS Hodonice – ordinace ženského lékaře“.
Informace o pronájmu podá starosta Bc.Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517.

Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.