Oznámení záměru pronájmu nemovitosti

Velikost:
605 kB
Datum vystavení: 10.3.2017
Datum sejmutí: 28.3.2017

Nebytové prostory v budově KD Hodonice

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
PRONÁJMU NEMOVITOSTI
Na základě zákona 128 / 2000 Sb. , § 39 odstavec 1,

Název nemovitosti:
Nebytové prostory v budově KD HODONICE (stavba občanské vybavenosti)

Umístění nemovitosti:
KD HODONICE, Obecní 287 na PČ 631/3 1 PP

Jedná se o nebytové prostory v I. podzemním podlaží vhodné k provozování výdejny léčiv.

Výdejna léčiv o výměře 41,7 m2
Přípravna léků o výměře 6,95 m2
Sklad léků o výměře 8,95 m2
Šatna o výměře 5,73 m2
WC o výměře 3,06 m2

celková výměra 66,39 m2

Orientační cena v Kč:
Orientační cena měsíčního pronájmu
Minimálně 630,- Kč/m2/rok za pronájem prostor, plus platby za spotřebovanou el. energii, vodu a teplo.

V nabídce uveďte:
Výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok
Telefon, e-mail, kontaktní údaje.

O výsledku výběrového řízení bude písemně informován vybraný uchazeč, příp. náhradníci. Ostatním uchazečům bude zaslána informace o výsledku výběrového řízení na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce.
Nabídky a připomínky doručte do 28. 3. 2017 do 14.00 hodin na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT pronájem nebytových prostor KD Hodonice – výdejna léčiv.“ Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel.
Informace o prodeji podá starosta Bc.Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517.
Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.