Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
417 kB
Datum vystavení: 11.6.2019
Datum sejmutí: 19.6.2019

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 19.06. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018
 • 1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2018
 • 1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 15/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 16/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 17/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.7 Rozpočtové opatření č. 18/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.8 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 212/16 v k.ú. Hodonice
 • 1.9 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 210 o výměře 252 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.10 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 394/6 v k.ú. Hodonice
 • 1.11 Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 53/8 v k.ú. Hodonice
 • 1.12 Nabídka na rozšíření veřejného osvětlení a osvětlení kostelní věže
 • 1.13 Návrh na ukončení smlouvy s Advokátní kanceláří Lisko a Vala
 • 1.14 Pověření místostarosty k účasti na jednáních při výstavbě sportovní haly a předkládání pravidelných informací k průběhu výstavby “Sportovní haly Hodonice”
 • 1.15 Návrh na pořízení potřebného vybavení kuchyně v KD Hodonice

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287
 • 2.2 Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Kateřina Ondříšková, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jana Králová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka první třídy ZŠ, žádost podala Markéta Dokulilová, Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Informace o podané žádosti na pořízení nového dopravního prostředku pro JSDH Hodonice
 • 3.2 Informace o přípravě výběrového řízení na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.3 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.4 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.5 Informace o přípravě investiční akce „Dopravní hřiště v Hodonicích“
 • 3.6 Informace o přípravě investiční akce Oprava místní komunikace „Do pískovny“, Hodonice a „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.7 Informace o přípravě návrhu dohody na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 3.8 Informace o demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice
 • 3.9 Informace komise životního prostředí
 • 3.10 Informace majetkové komise
 • 3.11 Informace legislativní komise
 • 3.12 Informace kulturně – sportovní komise