Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
321 kB
Datum vystavení: 23.7.2019
Datum sejmutí: 31.7.2019

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 31.07. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 19/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 20/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 21/2019 za měsíc červenec 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 22/2019 za měsíc červenec 2019
 • 1.5 Smlouva o dílo na „Opravu účelové komunikace „Do pískovny“, Hodonice“
 • 1.6 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
 • 1.7 Smlouva na výsadbu zeleně financovanou z grantu „Škoda“
 • 1.8 Finanční příspěvek od firmy Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. pro obec Hodonice.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na financování výstavby sportovní haly
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zdeňka Prokešová, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jiří Sedlář, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Dana Viktorinová, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.3 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.5 Informace o provedené demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice
 • 3.6 Informace o schválení účetní závěrky a závěrečného účtu SZVO Daníž a Svazku obcí Tasovice a Hodonice
 • 3.7 Informace komise životního prostředí
 • 3.8 Informace majetkové komise
 • 3.9 Informace legislativní komise
 • 3.10 Informace kulturně – sportovní komise