Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
27 kB
Datum vystavení: 20.8.2019
Datum sejmutí: 28.8.2019

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 28.08. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 23/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 24/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 25/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.4 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
 • 1.5 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení bytových domů v obci Hodonice Na Vinici“
 • 1.6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 • 1.7 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.8 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.9 Zařazení rybníka Pančák do majetku obce Hodonice
 • 1.10 Návrh na zveřejnění záměru k nakládání s nemovitým majetkem obce Hodonice
 • 1.11 Návrh na rozšíření parkovacích míst
 • 1.12 Návrh na rozšíření úvazku zaměstnance obce
 • 1.13 Návrh na schválení cen půjčovného

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Ludmila Vodáková, Hodonice
 • 2.2 Žádost S. Švestky o odkoupení nebo pronájem pozemku p.č. 407/1 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost J. Vašíčka o odkoupení pozemku p.č. 537/5 v k.ú. Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.3 Informace o plánované opravě účelové komunikace do pískovny Hodonice
 • 3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.5 Informace o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 3.6 Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2019
 • 3.7 Informace o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2020
 • 3.8 Informace komise životního prostředí
 • 3.9 Informace majetkové komise
 • 3.10 Informace legislativní komise
 • 3.11 Informace kulturně – sportovní komise