Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
32 kB
Datum vystavení: 18.2.2020
Datum sejmutí: 26.2.2020

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 26.2. 2020 v 18:00 v obřadní místnosti KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 3/2020 za měsíc leden 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 4/2020 za měsíc únor 2020
 • .3 Oprava rozpočtového opatření č. 44/2019 za měsíc prosinec 2019
 • .4 Návrh darovací smlouvy k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Hodonice p.č. 211/2 a 211/7
 • 1.5 Darovací smlouva k převodu pozemků p.č. 830/6 a 830/7 v k.ú. Hodonice
 • 1.6 Řád veřejného pohřebiště obce Hodonice
 • 1.7 Zařazení „Místní komunikace Ke hřišti“ v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice
 • 1.8 Zařazení „Rozšíření místní komunikace „Do pískovny“ v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice
 • 1.9 Provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice v roce 2019
 • 1.10 Provedení veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky obce Hodonice poskytnutých v rámci individuálních dotací v roce 2019
 • 1.11 Provedení inventur a inventarizace majetku obce Hodonice, pohledávek a závazků k rozvahovému dni 31.12.2019
 • 1.12 Návrh likvidační komise na vyřazení majetku z evidence obce Hodonice
 • 1.13 Provedení vnitřní kontroly pokladny a hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice za druhé pololetí roku 2019 finančním výborem ZO Hodonice
 • 1.14 Provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za druhé pololetí roku 2019 kontrolním výborem ZO Hodonice
 • 1.15 Odpisový plán dlouhodobého majetku obce Hodonice na rok 2020

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o změnu územního plánu na pozemku p.č. 3875 v k.ú. Hodonice, žádost podala firma KOBE-CZ s.r.o., Hodonice
 • 2.2 Žádost Spolku vinařů sv. Klementa, Tasovice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na pořádání kulturních akcí v roce 2020
 • 2.3 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na činnost fotbalových oddílů dorostu a žen v roce 2020
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Alena Tunová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice
  Žádost podala Magdalena Žurovcová, Vacenovice
 • 2.6 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice
  Žádost podala Anna Havlíková, Hodonice
 • 2.7 Žádost o pronájem pozemku p.č. 2146 v k.ú. Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Informace o inspekční prohlídce výtahu v DPS
 • 3.2 Informace o poskytování pečovatelských služeb v DPS Hodonice
 • 3.3 Informace komise životního prostředí
 • 3.4 Informace majetkové komise
 • 3.5 Informace legislativní komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.7 Poděkování Diecézní charity Brno, Oblastní charity Znojmo za zapojení obce do sociálního systému