Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
44 kB
Datum vystavení: 12.11.2018
Datum sejmutí: 20.11.2018

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 20. 11. 2018 v 17:30 v salonku KD Hodonice.

1. Jednací řád ZO Hodonice

2. Hospodaření

 • 2.1. Rozpočtové opatření č. 33/2018 za měsíc září 2018
 • 2.2. Rozpočtové opatření č. 34/2018 za měsíc září 2018
 • 2.3. Rozpočtové opatření č. 35/2018 za měsíc září 2018
 • 2.4. Rozpočtové opatření č. 36/2018 za měsíc září 2018
 • 2.5. Rozpočtové opatření č. 37/2018 za měsíc říjen 2018
 • 2.6. Rozpočtové opatření č. 38/2018 za měsíc říjen 2018
 • 2.7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330046783/001
 • 2.8. Smlouva o dílo – Vypracování Změny č. 3 ÚP Hodonice
 • 2.9. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/4 o výměře 87 m2 v k.ú. Hodonice
 • 2.10. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/2 o výměře 64 m2 a p.č. 4063/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Hodonice
 • 2.11. Schválení OZV č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • 2.12. Schválení výše smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2019
 • 2.13. Pronájem bytu v I. NP v domě s pečovatelskou službou v Hodonicích, Obecní č.p. 404
 • 2.14. Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní č.p. 287
 • 2.15. Zařazení pořizovaných věcí do majetku obce
 • 2.16. Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019
 • 2.17. Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2020-2021

3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 3.1. Žádost TJ Hodonice o prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu za pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice
 • 3.2. Žádost TJ Hodonice o individuální dotaci na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace a administraci projektu výstavby sportovní haly v Hodonicích
 • 3.3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 884/1v k.ú. Hodonice
 • 3.4. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Hodonice
 • 3.5. Žádost o vyjádření k záměru vybudování příjezdové komunikace a inženýrských sítí k pozemku p.č. 813/11 v k.ú. Hodonice
 • 3.6. Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Z. Dvořáková, Hodonice
 • 3.7. Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala M. Svobodová, Hodonice
 • 3.8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice
 • 3.9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice
 • 3.10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal J. Vajčner, Jevišovice
 • 3.11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala M. Svobodová, Havířov
 • 3.12. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Vlasáková, Hodonice

4. Různé

 • 4.1. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
 • 4.2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly PO MŠ Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
 • 4.3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice
 • 4.4. Informace o zřízení majetkové komise, kulturní komise a komise pro ŽP
 • 4.5. Informace o návrhu vodného a stočného na rok 2019