Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
28 kB
Datum vystavení: 19.5.2020
Datum sejmutí: 27.5.2020

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 27.5. 2020 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019
 • 1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2019
 • 1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 12/2020 za měsíc duben 2020
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 13/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: VVN – 014330056491/020
 • 1.7 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD
 • 1.8 Návrh smlouvy na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 1.9 Záměr prodeje movité věci – malotraktor VARI, návěs za Vari, radlice, adaptér
 • 1.10 Pronájem bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice
 • 1.11 Pronájem bytu v I. NP v KD Hodonice
 • 1.12 Projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
 • 1.13 Návrh změny č. 3 Územního plánu Hodonice, oznámení o opakovaném veřejném projednání
 • 1.14 Oprava místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 1.15 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
 • 1.16 Zařazení nově pořízené vlečky do majetku obce
 • 1.17 Stanovení finančního limitu pravomocí starosty v obci Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
 • 2.2 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020
 • 2.3 Žádost o zajištění pravidelného úklidu obecní komunikace do pískovny
 • 2.4 Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

3. Různé

 • 3.1 Předpokládané daňové výnosy obce Hodonice pro rok 2020
 • 3.2 Ukončení nouzového stavu vládou ČR
 • 3.3 Ukončení pracovního poměru matrikářky Bc. Poláškové dohodou k 31.5.2020
 • 3.4 Kolaudace sportovní haly
 • 3.5 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.6 Informace MŠ Hodonice o uzavření provozu v době letních prázdnin
 • 3.7 Informace komise životního prostředí
 • 3.8 Informace majetkové komise
 • 3.9 Informace legislativní komise
 • 3.10 Informace kulturně – sportovní komise