Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
30 kB
Datum vystavení: 16.6.2020
Datum sejmutí: 24.6.2020

Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 24. 6. 2020 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 14/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 15/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 16/2020 za měsíc červen 2020
 • 1.4 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
 • 1.5 Změna č. 3 Územního plánu Hodonice
 • 1.6 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 3399 v k.ú. Hodonice
 • 1.7 Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice
 • 1.8 Návrh na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
 • 1.9 Návrh na opravu izolace střechy kulturního domu Hodonice
 • 1.10 Informace o tvorbě a čerpání investičního fondu tvořeného náklady na odpisy dlouhodobého majetku PO MŠ Hodonice
 • 1.11 Návrh na zařazení území obce Hodonice do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 – 2027
 • 1.12 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.13 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.14 Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.15 Stanovení ceny za poskytované služby vozidlem Bonetti
 • 1.16 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
 • 1.17 Návrh opravy technického dvoru
 • 1.18 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
 • 1.19 Zápis o výsledku kontroly obce Hodonice nahrazující interní audit

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 2.2 Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 212/17 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Veronika Hofferová, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Venková, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Jana Sedláková, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 3.2 Informace o připravovaném výběrovém řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDH
 • 3.3 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.4 Informace komise životního prostředí
 • 3.5 Informace majetkové komise
 • 3.6 Informace legislativní komise
 • 3.7 Informace kulturně – sportovní komise