Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
24 kB
Datum vystavení: 14.7.2020
Datum sejmutí: 22.7.2020

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 22.7. 2020 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 17/2020 za měsíc červen 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 18/2020 za měsíc červenec 2020
 • 1.3 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
 • 1.4 Zrušení výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH a návrh na zveřejnění nové zadávací dokumentace na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Hodonice
 • 1.5 Návrh na opravu izolace střechy KD Hodonice
 • 1.6 Smlouva na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
 • 1.7 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
 • 1.8 Nabídka na realizaci výběrového řízení na projekt „Dětského dopravního Hřiště“
 • 1.9 Návrh na zadání oprav bytových domů v Hodonicích, Na Vinici č.p. 372, 373, 358, 359, 360 a 409
 • 1.10 Stanovení ceny za nájem hrobového místa

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 3979 v k.ú. Hodonice
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Jana Procházková, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Julii Fortelnou, žádost podala Hana Fortelná, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Elišku Fortelnou, žádost podala Hana Fortelná, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Monika Toifl, Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 3.2 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.3 Informace komise životního prostředí
 • 3.4 Informace majetkové komise
 • 3.5 Informace legislativní komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise