Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
15 kB
Datum vystavení: 20.11.2018
Datum sejmutí: 28.11.2018

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 28.11.2018 v 18:00 v salonku KD Hodonice

1. Hospodaření

  • 1.1. Schválení smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice o spolufinancování výstavby sportovní haly v obci Hodonice
  • 1.2. Záměr převodu pozemků p.č. 1978, pč. 1987/1 a p.č. 1991/2 v k.ú. Hodonice
  • 1.3. Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019
  • 1.4. Příprava středně dobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na období let 2020 – 2021

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

  • 2.1. Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na výstavbu sportovní haly v Hodonicích

3. Různé

  • 3.1. Informace majetkové komise
  • 3.2. Informace komise ŽP
  • 3.3. Informace kulturně – sportovní komise