Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
339 kB
Datum vystavení: 18.4.2017
Datum sejmutí: 26.4.2017

Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 26.4.2017 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření.

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 7/2017 za měsíc březen 2017.
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 8/2017 za měsíc březen 2017.
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 9/2017 za měsíc duben 2017.
 • 1.4 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice.
 • 1.5 Smlouva na vývoz komunálního odpadu a bioodpadu.
 • 1.6 Smlouva na odvoz složek tříděného odpadu.
 • 1.7 Neinvestiční příspěvek na provoz PO MŠ Hodonice v roce 2017.
 • 1.8 Domovní řád a pravidla pro užívání bytů a společných částí zařízení DPS v Hodonicích DPS Hodonice.
 • 1.9 Smlouva o dílo na výstavbu hasičského hřiště v Hodonicích.
 • 1.10 Nabídka na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/5 na pozemku p.č. 3883 v k.ú. Hodonice a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemcích zapsaných na LV 612 u KÚ Jihomoravského kraje, pracoviště Znojmo.
 • 1.11 Kontrola usnesení ZO za rok 2016.
 • 1.12 Rozložení investičních nákladů obce Hodonice v roce 2017.
 • 1.13 Obsazení pracovního místa „Správce tenisových kurtů“ od 2.5.2017.
 • 1.14 Knihovní řád místní knihovny v Hodonicích.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.

 • 2.1 Žádost Linky bezpečí, z.s. Ústavní 95, Praha 8 o poskytnutí podpory na provoz Linky bezpečí, z.s.

3. Různé

 • 3.1 Informace o probíhající výstavbě sběrného dvoru.
 • 3.2 Podklady pro projednání závěrečného účtu obce Hodonice a účetní závěrky obce Hodonice a účetní závěrky PO MŠ Hodonice za rok 2016.
 • 3.3 Informace o opravě šaten tenisových kurtů.
 • 3.4 Informace o uvažovaném rozšíření kompostárny a dovybavení technickým zařízením.
 • 3.5 Informace z komise pro ŽP.