Pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
916 kB
Datum vystavení: 8.8.2017
Datum sejmutí: 16.8.2017

Pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 16.8.2017 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 16/2017 za měsíc červen 2017
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 17/2017 za měsíc červen 2017
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 18/2017 za měsíc červen 2017
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 19/2017 za měsíc červen 2017
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 20/2017 za měsíc červen 2017
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 21/2017 za měsíc červenec 2017
 • 1.7 Smlouva o č.: 1030018939/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Hodonice-Pelech:NN přip.rozš.DS“
 • 1.8 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3979 o výměře 425 m2
 • 1.9 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 4082 o výměře 13150 m2
 • 1.10 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 4079 o výměře 10294 m2
 • 1.11 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3878 o výměře 4002 m2
 • 1.12 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3886 o výměře 5632 m2
 • 1.13 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3889 o výměře 2274 m2
 • 1.14 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3904 o výměře 6098 m2
 • 1.15 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3915 o výměře 25423 m2
 • 1.16 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3997 o výměře 15098 m2
 • 1.17 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3845 o výměře 5214 m2
 • 1.18 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3835 o výměře 5354 m2
 • 1.19 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3873 o výměře 3007 m2
 • 1.20 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3744 o výměře 3925 m2
 • 1.21 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3863 o výměře 9294 m2
 • 1.22 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3807 o výměře 5283 m2
 • 1.23 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3801 o výměře 31599 m2
 • 1.24 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3742 o výměře 3153 m2
 • 1.25 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3732 o výměře 24784 m2
 • 1.26 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3734 o výměře 18497 m2
 • 1.27 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 4244 o výměře 2068 m2
 • 1.28 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3701/2 o výměře 26639 m2
 • 1.29 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3688 o výměře 6672 m2
 • 1.30 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3678 o výměře 4272 m2
 • 1.31 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3666 o výměře 29737 m2
 • 1.32 Pacht nemovité věci, pozemek v k.ú. Hodonice, p.č. 3796 o výměře 49711 m2
 • 1.33 Strategický plán obce Hodonice
 • 1.34 Povodňový plán obce Hodonice
 • 1.35 Zařazení parkoviště na ulici Obecní do majetku obce
 • 1.36 Zadání změny č. 2 ÚP Hodonice
 • 1.37 Návrh na odkoupení pozemku p.č. 579/2 v k.ú. Hodonice
 • 1.38 Možnost pořízení komunální techniky
 • 1.39 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. pololetí 2017
 • 1.40 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO za 1. pololetí 2017

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lenka Šárková, Hodonice
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Lesniaková, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1 třídy ZŠ, žádost podala Alena Prodělalová, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1 třídy ZŠ, žádost podala Alena Prodělalová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1 třídy ZŠ, žádost podala Zdeňka Kuklíková, Hodonice
 • 2.6 Žádost o individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice, žádost podala Marie Prajková
 • 2.7 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na rok 2017
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1 třídy ZŠ, žádost podala Ing. Jitka Bořilová, Hodonice
 • 2.9 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1 třídy ZŠ, žádost podala Lenka Šárková, Hodonice
 • 2.10 Žádost TJ Hodonice o prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice
 • 2.11 Žádost o prodej pozemku z majetku obce Hodonice, p.č. 3916, žádost podal Tomáš Buchta, Jablonec nad Nisou
 • 2.12 Žádost o umístění pamětní desky, žádost podala Česká provincie kongregace sester sv. Hedviky

3. Různé

 • 3.1 Informace o schválení závěrečného účtu a účetní závěrky SZVO Daníž
 • 3.2 Informace o schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku obcí Tasovice a Hodonice
 • 3.3 Výkaz o plnění rozpočtu obce Hodonice za 1. pololetí 2017
 • 3.4 Oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí
 • 3.5 Informace o získání dotace z OPŽP na projekt „Třídím u paty domu“
 • 3.6 Informace o výběru uchazeče na funkci matrikář – matrikářka
 • 3.7 Informace o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Hodonice
 • 3.8 Informace o zveřejnění inzerátu na možnost převzetí ordinace dětského lékaře
 • 3.9 Informace o potvrzení evidence periodického tisku VLAŠTOVKA, zpravodaje obce Hodonice
 • 3.10 Informace z jednání komise pro životní prostředí
 • 3.11 Informace o zpracovávání studie na intenzifikaci ČOV
 • 3.12 Informace o průběhu výstavby hasičského areálu SDH Hodonice
 • 3.13 Informace o opravě místní komunikace ke Sladovně
 • 3.14 Informace o návrhu na zrušení ZÚR JMK