Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
484 kB
Datum vystavení: 12.9.2017
Datum sejmutí: 20.9.2017


Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 20.9. 2017 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 22/2017 za měsíc červenec 2017
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 23/2017 za měsíc červenec 2017
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 24/2017 za měsíc červenec 2017
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 25/2017 za měsíc srpen 2017
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 26/2017 za měsíc srpen 2017
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 27/2017 za měsíc srpen 2017
 • 1.7 Rozpočtové opatření č. 28/2017 za měsíc srpen 2017
 • 1.8 Rozpočtové opatření č. 29/2017 za měsíc srpen 2017
 • 1.9 Smlouva č.: 1030036729/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Hodonice_ThiThu: NN příp. rozš. DS“
 • 1.10 Pronájem nemovité věci, nebytový prostor v budově na ulici U kostela č.p. 4 v k.ú. Hodonice na pozemku p.č. 4
 • 1.11 Pořízení kolumbária (urnových míst) jako zboží za účelem dalšího prodeje
 • 1.12 Výběrové řízení na veřejnou zakázka malého rozsahu „Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická Niva, Stavební úpravy a odbahnění“
 • 1.13 Výběrové řízení na veřejnou zakázka malého rozsahu „Dodání traktoru včetně čelního nakladače a multifunkční lopaty pro obec Hodonice“
 • 1.14 Změna č. 3 ÚP Hodonice
 • 1.15 Bezúplatný převod pozemků KN 53/1 a 53/7 do vlastnictví obce
 • 1.16 Úplatný převod pozemku KN 53/8 do vlastnictví obce

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Veronika Prokešová, Hodonice
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Šárka Murníková, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Aneta Griebaumová, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Alena Křížová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Zuzana Brindzová, Hodonice
 • 2.6 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Marcela Hrdličková, Hodonice
 • 2.7 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Anna Svobodová, Hodonice
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podal Pavel Jastrábek, Hodonice
 • 2.9 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice Žádost podal Petr Žaloudek, Trstěnice
 • 2.10 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v DPS Hodonice č.p. 404
 • 2.11 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve III. NP v DPS Hodonice č.p. 404
 • 2.12 Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 537/5 v k.ú. Hodonice
 • 2.13 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podal Petr Korger, Hodonice
 • 2.14 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pořádání turnaje v „Člověče nezlob se“ pro děti z pěstounských rodin. Žádost podal TRIALOG z.s., Brno

3 Různé

 • 3.1 Výpověď nájmu nebytových prostor
 • 3.2 Informace o přihlášení obce Hodonice do soutěže – Chytrá radnice v kategorii e-Úřad
 • 3.3 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018
 • 3.4 Informace z jednání komise pro ŽP
 • 3.5 Informace o jednání svazku ke zpracované studii na intenzifikaci ČOV
 • 3.6 Informace o průběhu výstavby hasičského areálu SDH Hodonice