Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
336 kB
Datum vystavení: 19.3.2018
Datum sejmutí: 28.3.2018

Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 28.3.2018 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 6/2018 za měsíc únor 2018
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 7/2018 za měsíc únor 2018
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 8/2018 za měsíc únor 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 9/2018 za měsíc únor 2018
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 10/2018 za měsíc únor 2018
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 11/2018 za měsíc březen 2018
 • 1.7 Rozpočtové opatření č. 12/2018 za měsíc březen 2018
 • 1.8 Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
 • 1.9 Návrh na pořízení změny č. 3 ÚP Hodonice
 • 1.10 Prodej hmotné nemovité věci, budova č.p. 435, pozemek p.č. 37/2, 37/3 v k.ú. Hodonice na ulici Janská

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2.08 ve II. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice
 • 2.2 Žádost o přijetí do pracovního poměru – Správce tenisových kurtů v Hodonicích
 • 2.3 Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 571 v k.ú. Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jiří Hypr, Hodonice.

3. Různé

 • 3.1 Příprava podkladů účetní závěrky a závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2017
 • 3.2 Příprava podkladů účetní závěrky PO MŠ Hodonice za rok 2017
 • 3.3 Informace o implementaci nařízení o ochraně osobních údajů
 • 3.4 Informace o zveřejnění návrhu změny č. 2 ÚP Hodonice
 • 3.5 Informace komise životního prostředí
 • 3.6 Informace majetkové komise
 • 3.7 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.8 Informace KPTZ Bojanovice – pila o využití TZ v roce 2017