Pozvánka na 42. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
333 kB
Datum vystavení: 15.5.2018
Datum sejmutí: 23.5.2018

Pozvánka na 42. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 23.5.2018 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 45/2017 za měsíc listopad 2017
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 15/2018 za měsíc duben 2018
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 16/2018 za měsíc duben 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 17/2018 za měsíc duben 2018
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 18/2018 za měsíc duben 2018
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 19/2018 za měsíc duben 2018
 • 1.7 Výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hodonice
 • 1.8 Výběrové řízení na zakoupení užitkového vozu
 • 1.9 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043281/001

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice
 • 2.2 Žádost o ukončení dočasného užívání pozemku p.č. 210/5 o výměře 204 m2 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost o pronájem pozemku p.č. 210 o výměře 204 m2 v k.ú. Hodonice
 • 2.4 Žádost o pronájem části pozemku p.č. 212/12 v k.ú. Hodonice
 • 2.5 Žádost o odkoupení bytové jednotky
 • 2.6 Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
 • 2.7 Žádost na pořízení klimatizace v provozovně v DPS Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Oznámení o zveřejněném výběrovém řízení na poskytnutí zápůjčky z FRB
 • 3.2 Informace o analýze ověření shody s požadavky GDPR
 • 3.3 Informace o posouzení závad na obecních bytech Na Vinici
 • 3.4 Informace komise životního prostředí
 • 3.5 Informace majetkové komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise