Pozvánka na 44. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
979 kB
Datum vystavení: 14.8.2018
Datum sejmutí: 22.8.2018

Pozvánka na 44. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 22.08.2018 v 17:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 24/2018 za měsíc červen 2018
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 25/2018 za měsíc červen 2018
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 26/2018 za měsíc červen 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 27/2018 za měsíc červen 2018
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 28/2018 za měsíc červenec 2018
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 29/2018 za měsíc červenec 2018
 • 1.7 Záměr obce disponovat nemovitým majetkem, tj.:
  záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 324 stojícím na pozemku 647/63, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1385 pro katastrální území a obec Hodonice
  záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 325 stojícím na pozemku 647/61, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1386 pro katastrální území a obec Hodonice
  záměr prodeje 7 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 326 stojícím na pozemku 647/60, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1388 pro katastrální území a obec Hodonice
  záměr prodeje 9 jednotek vymezených v bytovém domě v Hodonicích, Sídliště č.p. 327 stojícím na pozemku 647/62, (uvedený bytový dům je součástí tohoto pozemku) zapsaných na LV č. 1390 pro katastrální území a obec Hodonice
 • 1.8 Záměr č. 1 pachtu části pozemku p.č. 3707/1, 3710, 3716, 3726, 3739, 3740, 3743, 3772, 3787, 3788, 3793 o celkové výměře 24 081 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.9 Záměr č. 2 pachtu části pozemku p.č. 3806, 3814, 3834, 3852, 3865, 3872 o celkové výměře 15 139 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.10 Záměr č. 3 pachtu části pozemku p.č. 3665, 3668/1, 3668/2, 3675, 3682, 3690, 3696, 3698/1, 3698/2, 3707/2 o celkové výměře 21 958 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.11 Záměr č. 4 pachtu části pozemku p.č. 3892, 3907, 3908, 3911, 3921, 3925, 3930, 3934, o celkové výměře 12 072 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.12 Záměr č. 5 pachtu části pozemku p.č. 3943, 3944, 3955, 3961, 3966, 3970, 3971, 4020, 4036, 4037, 4038, 4042, 4056, 4057, 4074, 4077, 4085, 4087, 4089, 4091, 4094 o celkové výměře 40 251 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.13 Záměr č. 6 pachtu části pozemku p.č. 4159, 4160, 4177 o celkové výměře 2 739 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.14 Záměr č. 7 pachtu části pozemku p.č. 4184 o celkové výměře 3 967 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.15 Záměr č. 8 pachtu části pozemku p.č. 4213, 4214, 4229 o celkové výměře 3 721 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.16 Záměr č. 9 pachtu části pozemku p.č. 4260 o celkové výměře 26 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.17 Záměr č. 10 pachtu části pozemku p.č. 3716, 3733, 3793 o celkové výměře 11 422 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.18 Záměr č. 11 pachtu části pozemku p.č. 3814, 3834, 3865 o celkové výměře 4 542 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.19 Záměr č. 12 pachtu části pozemku p.č. 3668/2, 3690, 3696, 3698/1 o celkové výměře 5 525 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.20 Záměr prodeje pozemku p.č. 2116/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.21 Návrh na vydání změny č. 2 ÚP Hodonice
 • 1.22 Nákup pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.23 Pořízení klimatizace v provozovnách DPS Hodonice
 • 1.24 Zařazení zpevněných ploch – Stání na popelnice na Sídlišti 262, 263, 264, 265 – do majetku obce Hodonice
 • 1.25 Spisový řád obce Hodonice
 • 1.26 Strategický plán rozvoje sportu obce Hodonice
 • 1.27 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2018
 • 1.28 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2018
 • 1.29 Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 1.30 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodního přivaděče

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 904/20, 904/21, 904/23, 904/22 v k.ú. Hodonice
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala A. Změlíková, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala J. Havlíková, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala K. Němcová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala R. Chromý, Hodonice
 • 2.6 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o poskytnutí individuální dotace v roce 2018
 • 2.7 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala L. Mrňová, Hodonice
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala H. Vaculíková, Hodonice
 • 2.9 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala P. Senciová, Hodonice
 • 2.10 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala J. Drozdová, Hodonice
 • 2.11 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala A. Zajacová, Hodonice
 • 2.12 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala M. Matulová, Suchohrdly
 • 2.13 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4065 v k.ú. Hodonice
 • 2.14 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 394/1 v k.ú. Hodonice
 • 2.15 Žádost o snížení nájemného za užívání pozemku p.č. 158/1
 • 2.16 Žádost o snížení rychlosti Na Vinici

3. Různé

 • 3.1 Informace o jednání s nájemníky bytů Na Vinici v problematice závad na bytech
 • 3.2 Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2018
 • 3.3 Informace o zveřejňování rozpočtového hospodaření a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky SZVO Daníž Hnanice za rok 2017
 • 3.4 Informace o zveřejňování rozpočtového hospodaření a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2017
 • 3.5 Informace komise životního prostředí
 • 3.6 Informace majetkové komise
 • 3.7 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.8 Poděkování Diecézní charity Brno