Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
37 kB
Datum vystavení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 30.1.2019

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 30.1.2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice

1. Hospodaření

 • 1.1. Rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018
 • 1.2. Rozpočtové opatření č. 44/2018 za měsíc prosinec 2018
 • 1.3. Rozpočtové opatření č. 45/2018 za měsíc prosinec 2018
 • 1.4. Rozpočtové opatření č. 1/2019 za měsíc leden 2019
 • 1.5. Prodej nemovité věci pozemek p.č. 413/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.6. Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Dětské dopravní hřiště“
 • 1.7. Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Obnova dvou úseků místních komunikací“
 • 1.8. Pronájem bytu v I. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice
 • 1.9. Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice
 • 1.10. Provozní řád Hasičského sportovního hřiště
 • 1.11. Rozhodnutí o odstranění stavby U Kostela č.p. 4, Hodonice
 • 1.12. Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 na pozemku p.č. 4228 v k.ú. Hodonice
 • 1.13. Zařazení myčky nádobí instalované v kuchyni KD do majetku obce Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1. Žádost A. Jonáše a L. Havelkové o schválení splátkového kalendáře
 • 2.2. Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost TJ v roce 2019
 • 2.3. Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2019
 • 2.4. Žádost Spolku vinařů sv. Klementa o poskytnutí individuální dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2019
 • 2.5. Žádost SH ČMS SDH Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost SDH v roce 2019

3. Žádosti o individuální dotaci na narozené dítě

 • 3.1. Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lenka Mrňová, Hodonice

4. Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice

 • 4.1. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jaroslav Jaroš, Slup.

5. Různé

 • 5.1. Informace o přípravě výstavby sportovní haly
 • 5.2. Informace o přípravě výběrového řízení na odstranění stavby na pozemku p.č. 53/1 a 53/7 v k.ú. Hodonice
 • 5.3. Informace o přípravě výběrového řízení na vybudování místní komunikace „Ke hřišti“ na pozemku p.č. 2682, 4211 v k.ú. Hodonice
 • 5.4. Informace o schválení rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 k 31.12.2018
 • 5.5. Informace finančního výboru
 • 5.6. Informace kontrolního výboru
 • 5.7. Informace majetkové komise
 • 5.8. Informace komise ŽP
 • 5.9. Informace legislativní komise
 • 5.10. Informace sportovně – kulturní komise