Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
629 kB
Datum vystavení: 16.2.2011
Datum sejmutí: 23.2.2011

Pozvánka na 5. zasedání ZO Hodonice
dne 23. 2. 2011 v 17. 00 hodin v salonku KD Hodonice

Program:

1. Kontrola úkolů ze 4. zasedání ZO Hodonice konaného dne 26.1.2011

 • 1.1 Žádost Pavla Staňka na odkoupení pozemku p.č. 212/11
 • 1.2 Žádost o povolení výměny oken – Alena Herzigová
 • 1.3 Žádost o zateplení schodišťové stěny v b.j. 327 – Sylva Krupičková
 • 1.4 Žádost o souhlas s užíváním pozemku za účelem parkování – Le Van Ai
 • 1.5 Žádost o směnu pozemku – Fr. Grillowitzer
 • 1.6 Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 822/2 v k.ú. Hodonice – dne 7.2.2011 byla žádost předána na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ve Znojmě

2. Projednávání žádostí:

 • 2.1 Žádost manželů Válkových o výměnu plynového kotle v b.j. Hodonice, Sídliště 324
 • 2.2 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 999/13 v k.ú Hodonice – Fa. RENOKOF plus s.r.o.
 • 2.3 Podnět ke zřízení druhé ordinace praktického lékaře v obci Hodonice – Jaromír Vojtěch
 • 2.4 Žádost o koupi pozemku p.č. 588/3 – Milan Cvingráf
 • 2.5 Žádost o opravu komunikace – ZD Hodonice
 • 2.6 Žádost o pronájem nebytového prostoru – Inna Šprtová
 • 2.7 Žádost o příspěvek na vybudování napáječky pro zvěř- MS „Jánský potok“
 • 2.8 Žádost o fin. příspěvek na pořádání degustace a výstavu vín v KD Hodonice – Český zahrádkářský svaz Tasovice – Josef Vyšinka
 • 2.9 Žádost o dotací na činnost, materiál a běžnou údržbu TJ Bojanovice
 • 2.10 Žádost o navrácení půjčky – Aleš Berka
 • 2.11 Zápis o výsledku inventarizace, majetku, pohledávek, závazků, bankovních účtů podle stavu k 31.12.2010
 • 2.12 Zápis z provedené kontroly fin. a kontrolního výboru OÚ
 • 2.13.Žádost TJ Hodonice o projednání podmínek pro činnost v prostorách KD Hodonice
 • 2.14 Nabídky na tvorbu webové prezentace pro obec Hodonice
 • 2.15.Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2011

3. Žádost o zaměstnání:

 • Bc. Blanka Jančová – Dyje 2, Dana Viktorinová – Hodonice, Školní 123, Eliška Mlejnková – Hodonice, Na Vinicí 359, Ludmila Grillowitzerová, Hodonice, Tasovická 162, Markéta Auerová – Hodonice, Na Vinicí 373, Ivo Žák – Tasovice 481, Gabriela Horká – Tasovice, Petra Sabáčková – Tasovice 405, Drahoslava Kubíková – Hodonice, Obecní 116, Renata Stodůlková – Hodonice, Sídliště 264, Zdeňka Grexová – Hodonice, Obecní 115, Drahomíra Pešková – Nad Hřbitovem 131, Alexandra Menclová – Hodonice, Na Vinicí 380, Marta Lengálová – Tasovice 398, Jan Zifčák – Tasovice 431, Hana Mullerová – Načeratice 61, Miloš Neunteufel – Hodonice, Školní 272, Mgr. Miloslava Horová – Hodonice, Obecní 287.

4. Žádost o přidělení bytu:

 • Ilona Dvořáková – Trstěnice 43, Jaroslav Otevřel a Světlana Gajdůšková, Hodonice 109, Zuzana Horáková a Radek Chromý, Hodonice, Sídliště 262, Miroslav Lašák a Miroslava Fajmanová Hodonice , U Kostela 14.

5. Různé:

 • 5.1 Žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Tasovice o příspěvek do tomboly při pořádání 8. Školního plesu – příspěvek byl poskytnut v částce 1.500,- Kč
 • 5.2 Žádost OU Krhovice o příspěvek do tomboly při pořádání obecního plesu 12. 2. 2011 – příspěvek byl poskytnut v částce 1.500,- Kč
 • 5.3 Změna registrátora a poskytovatele webhosting stránek obce Hodonice.
 • 5.4 Zápis z provedené kontroly inventarizace v DPS Hodonice.
 • 5.5 Dne 9.2.2011 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Hodonice Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odborem kontrolním a právním.