Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
27 kB
Datum vystavení: 12.2.2019
Datum sejmutí: 20.2.2019

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 20. 2. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice

1. Slib nového člena zastupitelstva

2. Hospodaření

 • 2.1. Rozpočtové opatření č. 3/2019 za měsíc leden 2019
 • 2.2. Rozpočtové opatření č. 4/2019 za měsíc únor 2019
 • 2.3. Prodej nemovité věci pozemek p.č. 394/10 v k.ú. Hodonice
 • 2.4. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 4N19/27
 • 2.5. Nájemní smlouva č. 4N19/27
 • 2.6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330029928/001
 • 2.7. Smlouva o bezplatném převodu vlastnictví č. 1977364980
 • 2.8. Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele na akci “Výstavba sportovní haly v Hodonicích“
 • 2.9. Smlouva o příkazu na uskutečnění zadavatelských činností při výběru dodavatele na akci „Výstavba sportovní haly v obci Hodonice“
 • 2.10. Smlouva o poskytování poradenství při realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“
 • 2.11. Nabídka na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení projektu „Hodonice – dopravní hřiště“
 • 2.12. Nabídka na kompletní administrativu projektu „Hodonice – dopravní hřiště“
 • 2.13. Nabídka na kompletní administrativu projektu „Oprava místních komunikací v obci Hodonice“

3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 3.1. Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na činnost spolku v roce 2019
 • 3.2. Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila na pokrytí nákladů na provoz TZ v roce 2019

4. Různé

 • 4.1. Informace o podané žalobě na rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 v k.ú. Hodonice
 • 4.2. Informace o provedených inventurách a inventarizaci majetku obce Hodonice
 • 4.3. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 2018
 • 4.4. Informace finančního výboru
 • 4.5. Informace kontrolního výboru
 • 4.6. Informace majetkové komise
 • 4.7. Informace komise ŽP
 • 4.8. Informace legislativní komise
 • 4.9. Informace ze Svazku Tasovice a Hodonice