Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
391 kB
Datum vystavení: 19.3.2019
Datum sejmutí: 27.3.2019

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 27.03. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 5/2019 za měsíc únor 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 6/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 7/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.4 Příprava investičních akcí – dětské dopravní hřiště, oprava místních komunikací, výstavba sportovní haly
 • 1.5 Návrh na pořízení sekacího traktoru se sběrným košem
 • 1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330029928/001
 • 1.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047764/001
 • 1.8 Návrh opravy travnatého povrchu hasičského hřiště v Hodonicích
 • 1.9 Návrh na zhodnocení finančních prostředků na účtech obce Hodonice
 • 1.10 Úprava směrnice Fondu rozvoje bydlení obce Hodonice
 • 1.11 Kupní smlouva na odkup plynové přípojky u č.p. 4
 • 1.12 Návrh na odkoupení pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.13 Plán odpadového hospodářství obce Hodonic
 • 1.14 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice
 • 1.15 Spisový řád obce Hodonice

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1440/2 ve vlastnictví obce Hodonice
 • 2.2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 158/3 a 182/1 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost spolku Hodoňáci o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2019
 • 2.4 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na činnost fotbalových oddílů dorostu a žen v roce 2019
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Jarmila Hrutková, Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018
 • 3.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním
 • 3.3 Informace komise životního prostředí
 • 3.4 Informace majetkové komise
 • 3.5 Informace legislativní komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.7 Seznam pozemků SPÚ v k.ú. Hodonice
 • 3.8 Souhrnná zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb ve správním obvodu ORP Znojmo za rok 2018