Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
24 kB
Datum vystavení: 9.4.2019
Datum sejmutí: 17.4.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 17.04. 2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 9/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 10/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.3 Nabídka na zpracování projektu pro provedení stavby – Zateplení bytových domů v obci Hodonice „Na Vinici“
 • 1.4 Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2018
 • 2.2 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu na rok 2019
 • 2.3 Žádost PO MŠ Hodonice na vyřazení majetku z účetní evidence majetku MŠ Hodonice
 • 2.4 Žádost PO MŠ Hodonice o investiční příspěvek na pořízení digestoře a klimatizace do kuchyně MŠ
 • 2.5 Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice v roce 2019
 • 2.6 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu provize za získání dotace z MŠMT na výstavbu sportovní haly
 • 2.7 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zuzana Slivková, Hodonice
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jitka Poklembová, Hodonice
 • 2.9 Žádost pana Vojtěcha, Hodonice

3 Různé

 • 3.1 Vyjádření manželů Chvátalových, Hodonice
 • 3.2 Informace o plánované opravě II.etapy místní komunikace „Do pískovny“
 • 3.3 Informace o reklamaci nerovnosti povrchu travnaté plochy na hasičském hřišti
 • 3.4 Nabídka na pořízení venkovní úřední desky
 • .5 Návrh na pořízení externího defibrilátoru
 • 3.6 Informace komise životního prostředí
 • 3.7 Informace majetkové komise
 • 3.8 Informace legislativní komise
 • 3.9 Informace kulturně – sportovní komise