Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
355 kB
Datum vystavení: 14.5.2019
Datum sejmutí: 22.5.2019

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 22.05.2019 v 18:00 v salonku KD Hodonice.

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 11/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 12/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 13/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 14/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.5 Nabídka na zpracování PD na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 1.6 Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 1.7 Smlouva o dílo na demolici obecní budovy v Hodonicích, U Kostela č. 4
 • 1.8 Návrh finančního výboru na zhodnocení finančních prostředků obce Hodonice
 • 1.9 Návrh na stanovení jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví obce Hodonice
 • 1.10 Návrh na rozšíření kompostárny Hodonice
 • 1.11 Zařazení do majetku obce žací stroj Kubota
 • 1.12 Zařazení do majetku obce rozšíření veřejného osvětlení na ul. Krhovická

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287 (označení bytu 1.29,1.31)
 • 2.2 Žádost o podporu výstavby krytého bazénu ve Znojmě
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Lesniaková, Hodonice
 • 2.4 Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.

3 Různé

 • 3.1 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit
 • 3.2 Informace ze schůzky o plánované opravě II.etapy místní komunikace „Do pískovny“
 • 3.3 Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK
 • 3.4 Informace o prověření netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.5 Informace o jednání o povolení dobývání nevyhrazeného ložiska písku a štěrkopísku
 • 3.6 Prověření stavu stromu na pozemku KN 212/6 v k.ú. Hodonice
 • 3.7 Informace o stanovení objízdné trasy přes obec Hodonice
 • 3.8 Informace komise životního prostředí
 • 3.9 Informace majetkové komise
 • 3.10 Informace legislativní komise
 • 3.11 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.12 Podklady pro schválení účetní závěrky obce Hodonice a MŠ Hodonice