Výběrové řízení

Velikost:
372 kB
Datum vystavení: 10.4.2019
Datum sejmutí: 25.4.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
PRACOVNÍK ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A MAJETKU OBCE

Místo práce: Obec Hodonice, veřejné plochy, komunikace a majetek obce Hodonice

Druh pracovního poměru: Hlavní pracovní poměr

Úvazek: Plný

Směnnost: Jednosměnný provoz

Předpokládaná pracovní doba: Po – Pá 07:00 – 15:30 8 hodin denně

Mzda: Dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Platová třída 5

Charakteristika vykonávané činnosti:

Péče o veřejné plochy, komunikace a péče o majetek a techniku obce

 • obsluha strojů a techniky, aktivní řidič
 • údržba majetku a zařízení Obce Hodonice
 • zimní údržba komunikací
 • péče o veřejnou zeleň, veřejná prostranství

Minimální vzdělání: středoškolské s výučním listem

Požadované dovednosti: řidičské oprávnění skupiny B, T

Očekávané předpoklady:

 • ochota se průběžně proškolovat a vzdělávat, doplňovat osobní kvalifikaci v záležitosti životního prostředí a péče o majetek obce a související problematiky
 • aktivní komunikace s vedoucím pracovníkem, se starostou obce, s občany
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita ve výkonu práce
 • kladný vztah k technice a strojům
 • pečlivost a pracovitost jsou samozřejmostí

Termín podání žádostí: do 25. 4. 2019 12:00

Obsah žádosti uchazeče:

 • přesné označení konkrétního výběrového řízení
 • jméno, příjmení (titul) uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • přílohy:
  • o strukturovaný profesní životopis uchazeče

Způsob podání žádosti:

 • písemnou formou na adresu Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, k rukám starosty Obce

Termín osobního pohovoru s uchazeči: 29. 4. 2019 8:00 – 10:00

Termín obsazení pozice: 30. 4. 2019

Nástup do zaměstnání: 1. 5. 2019

Obec Hodonice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo dle uvážení upravit termín nástupu do zaměstnání. Pokud nebude vybrán žádný uchazeč, bude výběrové řízení zopakováno.

Kontaktní osoba:

 • Bc. Pavel Houšť, starosta obce
 • Ing. Jitka Bořilová, vedoucí pracovník

Bližší informace podá starosta Obce Bc. Pavel Houšť tel. 515234329 starosta@hodonice.cz
a Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí tel. 736738341 zivotniprostredi@hodonice.cz