Výběrové řízení na poskytování zápůjček z FRB v obci Hodonice

Velikost:
306 kB
Datum vystavení: 6.9.2019
Datum sejmutí: 24.9.2019

Výběrové řízení na poskytování zápůjček z FRB v obci Hodonice
————————————————————————————
V souladu se směrnicí obce Hodonice č. 1/2019
O vytváření a používání účelových prostředků fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice

schválenou zastupitelstvem obce Hodonice usnesením č. 11/7 dne 27. března 2019, vyhlašuji výběrové řízení k podání žádosti o zápůjčku z fondu rozvoje bydlení (dále jen „žádost“) a následně k účasti ve výběrovém řízení.

Z fondu lze poskytnout tyto druhy zápůjček:
1. Obnova střechy (krytina)
2. Obnova střechy (konstrukce krovů)
3. Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě
4. Dodatečná izolace domu proti vlhkosti
5. Obnova fasády domu včetně oplechování
6. Zateplení obvodového pláště domu
7. Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde není
8. Výměna výplní stavebních otvorů (okna, vstupní dveře, garážová vrata)
9. Změna dispozice vnitřní části bytu
10. Oprava elektroinstalace
11. Oprava vodoinstalace, včetně odpadů
12.Oprava ústředního topení
13. Zřízení kanalizačních přípojek splaškové vody k objektům bydlení
14. Půdní nástavba bytu rušící ploché střechy
15. Vestavba bytu do půdního prostoru
16. Přístavba domu sloužící k bydlení
17. Pořízení nové fasády včetně oplechování
18. Pořízení systému na zadržování dešťové vody

Při havarijních mimořádných událostech bude přistupováno k těmto žádostem
individuálně.
Výběr bude provádět k tomuto účelu starostou schválená tříčlenná komise.
Žádosti je možné podávat na Obecním úřadě v Hodonicích v době od 9.9.2019
do 24.9.2019 do 12:00 hodin.