Výzva

Velikost:
522 kB
Datum vystavení: 28.5.2020
Datum sejmutí: 28.7.2020

Vyzýváme vlastníka vozidla bez SPZ, odstaveného na obecním pozemku PČ 647/78 na ulici Sídliště v Hodonicích k jeho odstranění. Toto vozidlo může ohrozit životní prostředí a narušuje estetický vzhled obce. Pokud vlastník nepřevezme odstavené vozidlo po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od zveřejnění této výzvy, má se za to, že vozidlo je autovrak a bude s ním naloženo podle zákona č 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.