Výzva

Velikost:
593 kB
Datum vystavení: 20.1.2020
Datum sejmutí: 20.3.2020

Vyzýváme vlastníka vozidla bez SPZ, odstaveného na obecním pozemku PČ 212/17 na ulici Krhovická v Hodonicích k jeho odstranění. Toto vozidlo může ohrozit životní prostředí a narušuje estetický vzhled obce. Pokud vlastník nepřevezme odstavené vozidlo po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od zveřejnění této výzvy, má se za to, že vozidlo je autovrak a bude s ním naloženo podle zákona č 185 / 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.