Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Velikost:
1.53 MB
Datum vystavení: 17.3.2017
Datum sejmutí: 27.3.2017

Stavební úpravy chodníků Sídliště – Hodonice

Krycí list nabídky – příloha č. 1
Čestné prohlášení – příloha č. 2
Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky zadavatele) – příloha č. 3

Technická dokumentace